چای جنسینگ و عسل نیوشا

 • • مشهور به گیاه جوانی یا نوش دارو
  • نیروزای فوق العاده
  • تقویت کننده قوای جنسی
  • هوشیاری سریع
  • رفع نوسانات خلقی پیش از قاعدگی
  • خون رسانی بهتر به سلول ها

31,000 تومان