چای زعفرانی نیوشا

  • نشاط بخش و اشتهاآور بوده و باعث افزایش گردش خون می گردد. این دمنوش برای دوران قاعدگی بانوان نیز مناسب می باشد.

20,000 تومان